Retourbeleid

Garantie en Service na aankoop:

U dient bij levering na te zien of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de goederen te weigeren en/of ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 14 dagen na de levering kennis te geven.

Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie van 1 jaar vanaf de levering. Wanneer er zich een probleem voordoet met het gekochte artikel stuur dan direct een e-mail. Onze klantenservice neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Wanneer u een beroep doet op de garantie dan zijn de kosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening indien binnen de BeNeLux.
Let wel: deze garantie geldt enkel voor productiefouten bij een normaal gebruik en onderhoud of schade veroorzaakt door slijtage. De garantie kan evenmin worden ingeroepen in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht met inbegrip van reparaties die niet met toestemming van Tonko zijn verricht, indien de originele aankoopbon/factuur niet kan worden voorgelegd, indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Stuur een kopie van de aankoopbon/factuur mee indien u een artikel wilt ruilen of ter reparatie aanbieden.

Herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand:

De consument heeft het recht zonder opgave van redenen van de aankoop af te zien binnen een periode van 14 kalenderdagen ingaande de dag na ontvangst van de levering. U kunt alleen gebruikmaken van het herroepingsrecht indien de betreffende goederen binnen die termijn compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Bovendien dient u in dat geval een kopie van de aankoopbon/factuur mee te sturen met de bestelde items. De verzendingskosten zijn voor rekening van de klant. De betaalde aankoopprijs exclusief verzendingskosten en eventuele PayPal kosten zal dan gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien het goederen betreft die speciaal voor de individuele klant geproduceerd worden.